Gratis verzending naar adressen in Nederland!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
scheepvaartverlichting.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Overige (zakelijke) contact-, betaal- en verzendgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
scheepvaartverlichting.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Marketing- en communicatiedoeleinde; zoals o.a. productvoorkeuren, nieuwsbrieven en (online) communicatie en service

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
scheepvaartverlichting.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Totdat u uw persoonsgegevens corrigeert of verwijdert via de instellingen van uw account of u ons verzoekt deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
scheepvaartverlichting.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld om goederen bij u af te leveren met een vervoersbedrijf. scheepvaartverlichting.nl is niet verantwoordelijk voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens bij deze bedrijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
scheepvaartverlichting.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. scheepvaartverlichting.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wenst u dit niet? Dan kunt u dit aangeven door te klikken op Nee in de cookiebalk. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door scheepvaartverlichting.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. scheepvaartverlichting.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
scheepvaartverlichting.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. scheepvaartverlichting.nl komt voort uit het platform van Lightspeed welke de software voorziet voor o.a. registratie, beheer en beveiliging. Wij wijzen u er op dat geen enkele methode van overdracht van informatie via het internet of bewaring van informatie volledig veilig is. Daarom kunnen wij niet in absolute termen de bescherming garanderen van de gegevens die u met ons deelt. In het geval van een ongeoorloofd verlies of openbaarmaking van Persoonsgegevens kunnen Bezoekers, Partners en Klanten het risico lopen op schade als gevolg van een dergelijk verlies of een dergelijke openbaarmaking. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type en de hoeveelheid bekendgemaakte Persoonsgegevens, kunnen de gevolgen voor personen onder meer bestaan uit veranderingen in hun beoordeling door het kredietbureau of in hun financiële situatie, of identiteitsdiefstal. Lightspeed zal te allen tijde voldoen aan de geldende wetgeving met betrekking tot de meldingsplicht voor gegevensinbreuken en zal zij zich inspannen om eventuele risico’s op restschade voor de getroffen personen te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]

Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
- De toegang aan (een bepaalde categorie) bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
- Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
- De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Verantwoordelijk
scheepvaartverlichting.nl (Condarmatic Lighting Projects), gevestigd aan Schepenenstraat 7, 4944VP Raamsdonk, in samenwerking met Lightspeed Netherlands B.V zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.scheepvaartverlichting.nl/
Schepenenstraat 7, 4944VP Raamsdonk
Dhr. van der Kuijp is de Functionaris Gegevensbescherming van scheepvaartverlichting.nl (Condarmatic Lighting Projects).
Te bereiken via [email protected]

Lightspeed Netherlands B.V.
Haarlemmerweg 331 A
1051 LH Amsterdam
Nederland

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »